Na úvodní stranu

Florbal – Jak jsme vznikli

Původně jsme se scházeli na hřišti mezi školami, kde jsme hráli pozemní hokej. Byl to nápad Radka S. který se většinou domlouval s ostatními hráči. Ale kvůli výkyvům počasí a klesajícímu počet hokejek (nezlámaných) jsme se scházeli v čím dál menším počtu. I přes tyto potíže jsme hráli dál a zlepšovali se. Hra začala být rychlejší ale také více nebezpečná. Došlo i k několika úrazům (ne příliš vážným. Ale přeci jen jsme začali pomalu uvažovat o nějakém bezpečnějším způsobu hraní hokeje).

Po dvou letech nepravidelného hraní, většinou jen o víkendy a za vhodného počasí, jsme se rozhodli pro jinou variantu. Dostal jsem totiž zajímavý nápad, že bychom se mohli zeptat v místní tělocvičně, jestli by bylo možné tam přes zimu hrát florbal. Ochotná paní Hermanová nám to po dohodě se Sokolem umožnila a díky její vstřícnosti se tam scházíme již třetí rok. Hraje se každý pátek od 17:00 během celého školního roku, ale ne o prázdniny.

Florbal jsme začínali hrát ve velmi skromném počtu. Postupem času se začalo naše družstvo rozrůstat až do celkového počtu 21 hráčů za minulou sezónu. Bohužel spousta členů nechodila pravidelně, takže náš počet se pohyboval okolo osmi stabilních hráčů. Jak se naše hra vyvíjela, bylo potřeba zavádět další pravidla podle florbalové unie. Každou sezónu přidáváme ta pravidla, která jsme předtím nezaváděli kvůli plynulosti hry a neschopnosti některých hráčů se přizpůsobit.

Doufáme, že nám bude umožněno pokračovat další sezónu. Chystáme se zpřísnit loňská pravidla, aby se naše hra zase o něco přiblížila reálné podobě florbalu. Ale o co nám jde především, je, aby si každý, kdo přijde, mohl zahrát. Jsme velice přístupní a snažíme se vyhovět všem. Jen za loňský rok jsme přibrali čtyři nové hráče, kteří chodili celkem pravidelně. Naše skupina florbalových nadšenců se skládá z různých věkových skupin. Starší i mladší – v rozmezí 14 až 21 let. Vše dohromady. Všichni se aktivně zapojují do hry a snažíme se, aby nikdo nebyl stranou kolektivu.

Chceme být alespoň trochu organizovanou skupinou a proto máme i určitá pravidla. Scházíme se každý pátek v 17:00 u tělocvičny. Každý musí mít boty na přezutí, vhodný cvičební úbor a vhodně upravenou čepel hokejky tak, aby bylo zamezeno poničení parket. Vhodnou úpravou se myslí polepení spodní části hokejky lepenkou (kobercová je asi nejlepší). Bez takto upravené hokejky či bez bot do tělocvičny nebude hráči umožněna účast na hře. Hra trvá zhruba 2 hodiny. Přestávky se dělají podle potřeb hráčů a po domluvě. Při malé účasti se nehraje zápas, ale provádějí se alternativní činnosti. Těmi může být trénink, různé dovednostní soutěže... Podle toho, co koho napadne.

Ve hře samotné panují také určitá pravidla. Všechny možné přestupky proti pravidlům se trestají zápisem do statistik. Hráč není vyloučen, pokud nespáchal hrubý faul s úmyslem zranit protihráče. (K tomuto kroku jsme naštěstí ještě nemuseli přistoupit.) Všechny góly a první asistence se také zaznamenávají. Na konci sezóny obdrží nejlepší hráči různá ocenění.